Law Firm

ÕIGUSNÕU

ÕIGUSNÕU™ uudised & artiklid

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

 

Avaldamise kuupäev:
07.12.2015
Pealkiri:
Kahjuhüvitis
Kohtu tasand:
Riigikohus
Kohtumenetluse liik:
Tsiviilkohtumenetlus
Lahendi number:
3-2-1-126-15
Kohtulahendi kuupäev:
25.11.2015
Viide õigusaktidele:
VÕS § 139 lg 1
VÕS § 140 lg 1
Seisukohad:
.

Asjaolud 

Isik X (hageja) esitas hagi OÜ X (kostja) vastu ja palus mõista kostjalt välja kahjuhüvitise ja viivise. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled töövõtulepingu, mille järgi kostja kohustus töövõtjana tegema remonditöid. Tööde lõppjärgus ilmnesid olulised puudused. Hageja andis kostjale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kuid kostja ei kõrvaldanud puudusi. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Ringkonnakohus rahuldas hageja apellatsioonkaebuse. Kostja esitas kassatsioonkaebuse. 


Riigikohtu seisukoht 

1. Kolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et asja menetluses ei ole tuvastatud asjaolusid, millest järelduks, et kohaldada tuleks VÕS § 139 lg-t 1. Viidatud säte võimaldab vähendada kahjuhüvitist olukorras, kus kahju tekkis osaliselt kahjustatud isikust tulenevatel asjaoludel või ohu tagajärjel, mille eest kahjustatud isik vastutab, ja ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist. 
2. Samas on ekslik ringkonnakohtu seisukoht, et asjas ei ole esile toodud ega tuvastatud asjaolusid, millest tulenevalt tuleks kohaldada VÕS § 140 lg-t 1. VÕS § 140 lg 1 võimaldab kohtul kahjuhüvitist vähendada, kui kahju hüvitamine täies ulatuses oleks kohustatud isiku suhtes äärmiselt ebaõiglane või muudel põhjustel mõistlikult vastuvõtmatu. Olukorras, kus tööde kokkulepitud eelarve on väike ja selle eest ei tellita kogu vajalikku tööd, äärmiselt ebaõiglane panna kostjale kohustust tasuda kahjuhüvitist, mis ületab peaaegu viis korda esialgu tasumisele kuulunud summat ja võib viia olukorrani, kus hageja saab kahjuhüvitisena sama palju raha, kui võinuks kuluda kogu katuse remondiks. 
3. Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul tulenevalt asjas tuvastatud asjaoludest hinnata VÕS § 140 lg 1 kohaldatavust, arvestades nii tööde eelarve ja nõutava kahjuhüvitise äärmist ebaproportsionaalsust kui ka seda, et kostja on pakkunud kompromissi ja osa puudustest ka parandanud. 

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

Usaldusväärne partner

Tagame alati oma kliendile konfidentsiaalsuse ning privaatse töökeskkonna.

Alati olemas

Kiire suhtlus ja tagasiside on tagatud iga kliendipaketiga.

Täpsus & korrektsus

Peame tähtaegadest alati kinni. Meie klient võib olla kindel, et dokumendid ning nõuded on esitatud korrektselt.

VALI AJAJOONE JÄRGI

ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Юридическое бюро начинает крестовый поход против присяжного адвоката Robert Sarv во имя сохранения свободы слова и выражения

Представитель: юрист Õnneli Mat ÕIGUSNÕU OÜ Составитель: ÕIGUSNÕU процедурный комитет sonaonvaba@lawconsult.ee По совету своих клиентов Юридическое бюро ÕIGUSNÕU призывает объединиться людей, которые получили претензионное письмо

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Praktikantidest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

  Avaldamise kuupäev: 07.12.2015 Pealkiri: Kahjuhüvitis Kohtu tasand: Riigikohus Kohtumenetluse liik: Tsiviilkohtumenetlus Lahendi number: 3-2-1-126-15 Kohtulahendi kuupäev: 25.11.2015 Viide õigusaktidele: • VÕS § 139 lg

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Равные возможности и их отсутствие во время карантина – юристы и примирители Õnneli Matt и Alina Reino

Недавно установленные ограничения на передвижения имели за собой множество негативных последствий, например увеличилось количество случаев домашнего насилия, участились случаи противозаконного окончания трудовых отношений, а также

Loe lisaks -->>>
Asukoht

J. Kunderi 42,
10121 Tallinn

Oleme avatud

9:00  – 17:00 
Esmaspäev – Reede

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Oleme avatud

Võta ühendust

J. Kunderi 42, 

10121, Tallinn, Eesti Vabariik

Esmaspäev – Reede

9:00 – 17:00