Skip to content

Seoses sellega, et roolijoodikutelt auto ära võtmine on nüüdsest politsei prioriteet, toob Õigusnõu siinkohal ära mõned Riigikohtu seisukohad konfiskeerimisotsuse mõju kohta menetlusse kaasamata omaniku õigustelele:

1. konfiskeerimine seis…neb konfiskeeritava eseme omandi üleandmist konfiskeeritava asja omanikult riigile, mitte aga asja ülekandmist riigile sõltumata sellest, kellele asi konfiskeerimise ajal kuulus.
2. Konfiskeerimisotsus saab olla siduv üksnes konfiskeerimisotsuse adressaadile. Kui asi konfiskeeritakse isikult, kes ei ole asja omanik, ei too see otsus iseenesest asja omaniku jaoks kaasa omandi kaotust, kuni asja ei ole konfiskeerimise järel seadusega ette nähtud korras realiseeritud.
3. Vältimaks õiguslikult tagajärjetu konfiskeerimisotsuse tegemist, tuleb menetlejal kriminaalmenetlusse kaasata iga isik, kes võib arvestatava tõenäosusega olla tulevase konfiskeerimise objekti omanik. Konfiskeerimise otsustamisel tuleb lahendada ka teadaolevad omandivaidlused konfiskeeritava eseme üle.
4. Kuivõrd konfiskeerimisotsus ei ole siduv asja omanikule, keda konfiskeerimise otsustamise menetlusse ei kaasatud, ei ole omanikul takistust oma õiguste maksmapanekuks tsiviil- või halduskohtumenetluse korras. Seega asjaolu, et ta kriminaalmenetluses tehtud lahendit teistmise korras vaidlustada ei saa, ei riku tema õigusi.

Lisaks: http://www.ohtuleht.ee/518184

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *