Skip to content

» Artikli juurde Viktor Turkin: veelkordselt häbistamisest Euroopa ees

 

Väga huvitav ning eelkõige vajalik artikkel. Kõnesolev kaasus on igati küps Euroopa Inimõiguste kohtusse pöördumiseks, ainult et, kas Eestile on sealset “näpuga viibutamist” nii väga vaja?

Ei tohi unustada ega valesti mõista seda, et suhtluskord on eelkõige lapse õigus suhelda eemaloleva vanemaga ja suhtlemise korra kindlaks määramine peab toimuma lapse huvideks ja huvides, et tagada lapse heaolu ja stabiilne elukorraldus ning seejuures lähedased suhted mõlema vanemaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *