Law Firm

ÕIGUSNÕU

ÕIGUSNÕU™ uudised & artiklid

Triin Lainemaa – Enim vajaminevad seadused raamatupidajate jaoks

Raamatupidaja ja juristi abi

_XO_6858

Raamatupidaja töös on kindlasti esmasel kohal raamatupidamise seadus, mis reguleerib raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldust läbi õiguslike aluste ning põhinõuete kehtestamise rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuvalt. Lisaks tuleb raamatupidamise seaduse juures käsitleda Eesti finantsaruandluse standardit, mis täpsustab raamatupidamise seaduses toodud arvestuste ja aruandluse põhimõtteid ning nõudeid.

Paljuski võivad sõltuda raamatupidaja töös kasutatavad seadused sellest, milline on ettevõtte ettevõtlusvorm – osaühing, aktsiaselts, sihtasutus, mittetulundusühing jne.

Raamatupidamises on mitmeid õigusakte, mida raamatupidajal tuleb oma tööülesandeid täites kasutada ja järgida. Maksuseadustes peab raamatupidaja hästi orienteeruma ja olema kursis seaduse muudatustega, mida pidevalt luuakse. Töötajate töötasu väljamaksetega kaasnevad sotsiaalmaks, tulumaks ja töötuskindlustuse makse, kus iga valdkonda reguleerib eraldi seadus.

Sotsiaalmaksuseaduses sätestab, mis summad on sotsiaalmaksuga maksutatud ja millised on sotsiaalmaksuvabad, kui suur on maksumäär ja maksmise kord. Tulumaksuseadus on mahukam koosnedes 13. peatükist, kus raamatupidaja jaoks kasutatavamad teemad kajastavad, mida tulumaksuga maksutatakse, maksustamise erisused ja maksuvaba tulu, palgatulu, intresside, dividendide jne maksustamine.

Kui ettevõtte on käibemaksukohustuslane tuleb müügiarvetele lisada käibemaks, mis enamikul juhtudel on 20 %. Käibemaksuga maksustatavad tehingud ja toimingud on kaupade eksport ja import, mis omakorda jaguneb ühendusesiseseks või ühenduseväliseks. Seaduses on sätestatud maksustamise üldpõhimõtted ning maksukohustuslase õigused ja kohustused, käibearuande täitmine. Käibearuannete esitamisel tuleb jälgida tähtaegu, et kõik saaks esitatud õigeaegselt ja korrektselt. Igapäevaselt raamatupidamisega tegeleva isiku jaoks ei ole ilmselt keerukas maksude arvestamine töötasult, lähetustelt, kingitustelt, ettevõtte kasutuses olevatelt sõiduautodelt ja paljudelt muudelt ettevõttega seotud tehingutelt, kuid harva sellistel teemadel kokku puutuva inimese jaoks võib see osutuda päris keerukaks või sootuks võimatuks. Iseenesest on seadustes kogu vajaminev info kenasti olemas, aga tavainimese jaoks raskesti arusaadavalt kirja pandud. Seega soovitame pöörduda kahtluste või küsimuste tekkimise korral raamatupidamises pädeva isiku poole. Hea, kui raamatupidaja on lisaks juristi või juristi abi teadmistega.

Vähem võib raamatupidajal vaja minna töötuskindlustuse seadust, ravikindlustuse seadust ja kogumispensionide seadust, millest võib abi leida mõningate tekkida võivate küsimuste osas, mis puudutab töötajatega seotud toiminguid, väljamakseid jne.

Kui ettevõtte ettevõtlusvormiks on mittetulundusühing või sihtasutus, siis tuleks kursis olla ka mittetulundusühingute seaduse ja/või sihtasutuste seadusega, mis reguleerib nende ettevõtlusvormide iseärasusi.

Kõigi ülalkirjeldatud seadustega peaks raamatupidaja rohkemal või vähemal määral kursis olema olenevalt tema tööülesannetest ja kohustustest.

Pöörduge julgelt rmp@lawconsult.ee, aitame Teid küsimuste korral, vajadusel koostame raamatupidamis-, õigusalased (menetlus@lawconsult.ee) või andmekaitsega (andmekaitse@lawconsult.ee) seotud dokumendid ning esindame Teid eeltoodud valdkondade vaidlustes.

Usaldusväärne partner

Tagame alati oma kliendile konfidentsiaalsuse ning privaatse töökeskkonna.

Alati olemas

Kiire suhtlus ja tagasiside on tagatud iga kliendipaketiga.

Täpsus & korrektsus

Peame tähtaegadest alati kinni. Meie klient võib olla kindel, et dokumendid ning nõuded on esitatud korrektselt.

VALI AJAJOONE JÄRGI

Равный порядок общения, за или против – Alina Reino

Наиболее частым предметом спора между родителями после развода/расставания является место жительства общего ребенка и порядок общения между родителями и ребенком. Законодательство Эстонии не дает детальной

Loe lisaks -->>>

Семейное примирение лучшая альтернатива судебному производству

Не всегда людям в семейных спорах нужно обращаться в суд. Более дешевой, эффективной и быстрой альтернативой судебному производству является семейное примирение. Подробнее об этом расскажет

Loe lisaks -->>>
Alina Reino

Разоблачение стереотипов о юристах

Недавно наткнулась на одну развлекательную передачу зарубежного производства. Концепция проста, один человек, представитель какой-либо профессии, рассказывает о том, что его больше всего раздражает в его профессии в самом широком смысле. Просмотрев что же выводит из себя стюардесс, зубных техников, нотариусов и прочих задумалась, что же выводит меня из равновесия. Изрядно поразмыслив, пришла к выводу, что некоторые стереотипы, сложившиеся вокруг профессии юриста, действительно раздражают:
1. «В Эстонии все законодательные нормы общедоступны, поэтому мне не нужен юрист, я справлюсь сам».
Если бы все было так просто, тысячи юристов Эстонии сидели бы безработные. К сожалению (или в мом случае к счастью) не совсем так обстоят дела. Да, в Riigiteataja действительно каждый желающий может посмотреть законы и судебную практику, однако судебный процесс и область юриспруденции в целом несколько сложнее, чем умение найти и прочитать закон. Законы нужно уметь правильно применять и трактовать, учитывая как основы права, так и различные исключения, коллизию норм и пр. Если у Вас болит зуб, вы же не лечите его сами несмотря на то, что знаете, как он выглядит и где находится. Всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Справедливости ради все-таки стоит добавить, что я встречала на практике людей среди клиентов, которые не являются юристами, но видимо у них врожденный талант к этому, но поверьте, это 1% из 100%.
2. «Работы юриста необоснованно дорогая».
Если смотреть цену на услуги юриста в свете сегодняшней минимальной зарплаты, то безусловно услуги юриста стоят баснословных денег. Однако давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, а именно: чтобы стать юристом в классическом понимании этого слова, человеку необходимо отучиться 5 лет в университете. Помимо этого, юрист должен быть всегда в тонусе, что предполагает постоянное обучение, дополнение своих знаний и умений, чтения судебной практики и пр.
Помимо прочего, как правило на ведение Вашего дела у юриста идет больше времени, чем показано в счете + потратив на юридическую помощь сотни евро, клиент обычно получает выгоду, исчисляемую тысячами, а в ситуации с опекой или порядком общения это и вовсе бесценное. Вы все еще думаете, что работа юриста дорогая?
3. «Я расскажу юристу только нужную информацию».
Ох, если бы клиенты только понимали, как они вредят себе этим. Обращаясь к юристу за помощью, стоит учитывать, что вам необходимо будет быть абсолютно честным и быть готовым предоставить любую информацию, даже если вам она кажется несущественной. Юристы не задают вопросов любопытства ради. Также юрист не дает личностных оценок поведению клиентов. Юрист дает правовую оценку ситуации.
Некоторые люди пытаются, так сказать, понравится юристу, чтобы он точно был на их стороне, в следствие чего клиенты намеренно умалчивают или искажают часть информации. Так делать не нужно. Вы не на экзема пришли, а за квалифицированной помощью к компетентному специалисту.
4. «Юрист всегда должен быть на связи»
Некоторые клиенты считают необходимым писать юристу на рабочую почту, в facebook, viber, по sms (иногда по всем каналам одновременно) обо всем, что происходит в его/ее жизни днем и ночью, требуя немедленного ответа В таких случаях хочется напомнить, что юрист это тоже человек и ему необходимо время на отдых и частную жизнь. При возникновении какой-либо идеи или вопроса всегда можно написать на рабочую почту, и юрист ответит при первой возможности. Использование других каналов для общения уместно только в случае, когда действительно случается SOS ситуация, требующая немедленного решения, и юрист может в данном случае помочь. Если без ответа на вопрос ситуация до завтра не изменится, значит это не SOS ситуация.
Также, юрист не является психологом. Конечно же квалифицированный юрист окажет вам всестороннюю помощь и поддержку, объяснить правовые перспективы дела, поделится опытом аналогичных казусов, обсудит стратегию, постарается вас успокоить и морально подготовить к процессу, однако телефон юриста не является горячей линией при возникновении паники. Если вы чувствуете, что не справляетесь психологически и вам нужна поддержка, то всегда можно попросить помощи у юриста в поиске соответствующего специалиста, однако сам юрист не является экспертом решения подобных вопросов.
5. «Все юристы мошенники».
Существует мнение, что юристы специально затягивают процесс или представляют ненужный документ, чтобы выставить счета побольше. Вот категорически не согласна. Продолжительность судебного производства не зависит от юриста. Продолжительность судебного процесса зависит от сложности дела, от количества приобщенных лиц, от нагрузки суда и т.д. Представляемые суду документы (исковые заявление, мнения, заявления, ответы и пр.) необходимы для защиты клиента. Количество документов также зависит от сложности дела, от выбранной стратегии, от поведения противоположной стороны. Для того, чтобы у вас не возникало впечатления, что вас обманывают, очень важно найти «своего» юриста, которому вы будете всецело доверять.

Стереотипы есть в каждой работе, в каждой профессии есть свои нюансы, однако самое главное понимать, что позитива и удовольствия от деятельности получаешь больше, чем всего остального. С 9 класса я мечтала быть юристом и до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе. Это абсолютно моя сфера, каждое утро я с удовольствием бегу в офис и с большим рвением делаю свое дело. А любите ли вы свою работу так, как люблю ее я?

Полный текст можно посмотреть здесь: https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90418627

Loe lisaks -->>>

ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Юридическое бюро начинает крестовый поход против присяжного адвоката Robert Sarv во имя сохранения свободы слова и выражения

Представитель: юрист Õnneli Mat ÕIGUSNÕU OÜ Составитель: ÕIGUSNÕU процедурный комитет sonaonvaba@lawconsult.ee По совету своих клиентов Юридическое бюро ÕIGUSNÕU призывает объединиться людей, которые получили претензионное письмо

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Praktikantidest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

  Avaldamise kuupäev: 07.12.2015 Pealkiri: Kahjuhüvitis Kohtu tasand: Riigikohus Kohtumenetluse liik: Tsiviilkohtumenetlus Lahendi number: 3-2-1-126-15 Kohtulahendi kuupäev: 25.11.2015 Viide õigusaktidele: • VÕS § 139 lg

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This

Loe lisaks -->>>
Asukoht

J. Kunderi 42,
10121 Tallinn

Oleme avatud

9:00  – 17:00 
Esmaspäev – Reede

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Oleme avatud

Võta ühendust

J. Kunderi 42, 

10121, Tallinn, Eesti Vabariik

Esmaspäev – Reede

9:00 – 17:00