Law Firm

ÕIGUSNÕU

ÕIGUSNÕU™ uudised & artiklid

Perelepitus on parim alternatiiv kohtumenetlusele

_XO_6988Vaatamata perelepituse efektiivsele kasutamisele viimase paarikümne aasta jooksul Skandinaaviamaades ja USA paljudes osariikides, on Eesti jaoks perelepitus üsna uus ilming. Paljud ei tea et kohtusse pöördumisele eksisteerib alternatiivne viis, milleks on perelepitusteenus, mida see protsess endast kujutab, millised küsimusi ja mil viisil see võib aidata lahendada saab lugeda käesolevast artiklist. Artikli eesmärgiks on anda rohkem informatsiooni perelepituse olemusest, et kohtu poole pöörduvatel inimestel oleks valikuõigus ja konfliktide lahendamisel võimalus valida alternatiivide vahel, mis tulenevad abielu lahutamisest või lahkuminekust (näiteks, ühisvara jagamine või hooldusõiguslikud küsimused).

Perelepitus on professionaalne teenus, mis pakub perekonfliktide lahendamist abielu lahutamisel. Selle teenuse raames aitab pädev spetsialist pooltel läbirääkimisi pidada, olles ise kolmanda osapoolena erapooletu. Läbirääkimiste eesmärgiks ei ole perekonna taastamine, vaid rahuliku ja kõikide osapoolte jaoks optimaalse lahenduse leidmine tekkinud lahkarvamustes läbi arvamuste, soovide ja vajaduste arusaamise ning aktsepteerimise teel. Tihti on probleemid tekkinud poolte kommunikatsiooni puudumisest või puudulikkusest ning perelepitaja ülesandeks on kommunikatsioon poolte vahel taastada.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituse raames on seotud:

 

 • – laste hooldamise ning kasvatamisega seonduvad küsimused
 • – laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
 • – laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist
 • – ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust
 • – kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

 

KUID! Siin on tähtis arvestada, et perelepitus ei sobi koduvägivalla juhtumite puhul, kus üks osapooltest on domineerival, teine alandlikul positsioonil, kuid lepitusprotsess eeldab osapoolte võrdsust.

Perelepituse eelised kohtumenetluse ees:

-lubab lahendada suurt osa erimeelsusi kohtuväliselt, säästes rahalisi vahendeid, närve ja aega;

 • aitab vanematel leida kokkupuutepunkte edaspidiseks koostööks lapse huvides (hooldusõiguse laste üle teostamiseks);
 • perelepitaja ei paku ega suru valmis lahendusi peale, perelepitaja pädeva osalemise kaudu pooled ise leiavad ühise lahenduse, tagades sellega lahenduse efektiivsuse ning osapoolte rahulolu sellega;
 • lepitusprotsess toimub mitteametlikus olukorras, mis mõjutab läbirääkimiste tulemusele soodsalt;
 • lepitusprotsess on kiiremini kui kohtumenetlus;
 • aitab parandada vanemate vahelisi või laste ja/või vanemate vahelisi suhteid:
 • protsess on vähem traumeeriv lapsele.

Ühe perelepituse seanssi pikkus on 90 minutit. Seansside arv on igal juhul individuaalne ja sõltub probleemi liigist, poolte konflikti eskaleerumisest ja poolte huvitatusest rahumeelselt konsensus leida.

ARVAMUS MTÜ pakub perelepituse teenust eesti, vene ja inglise keeles. Meie spetsialistidel on spetsialiseerumine ka õigusvaldkonnas, mis lubab lepitusprotsessi jooksul osutada pooltele vajadusel lisaks juriidilist toetust. Ühe seanssi hind on 70 eurot (35 eurot kummaltki osapoolelt). Meiega on võimalik ühendust võtta telefonil 55589344 (est) ja 5119019 (rus, eng) või e-posti teel: menetlus@lawconsult.ee.

Juhult, kui lepitusprotsessi jooksul kokkuleppe osapoolte vahel jääb saavutamata ja konflikt lahendamata, jääb pooltel õigus kohtusse pöördumiseks, kuid tuleb meeles pidada, et kohus on äärmine meede. Konfiltide rahulik lahendus on parim otsus, eriti last puudutavates asjades. Lapsed armastavad mõlemaid vanemaid ja nende lahutus/lahkuminek on suureks stressiks neilegi. Veel suuremaks stressi tekitajaks ja psüühika traumeerimiseks on vanemate vastasseis kohtus, kuna sellisel juhul laps paratamatult muutub manipulatsiooni vahendiks.

Valige probleemidele rahulik lahendamise viis. Hoolitsege enda ja laste eest!

Parimate soovidega

perelepitajad Alina Reino & Õnneli Matt

 

Usaldusväärne partner

Tagame alati oma kliendile konfidentsiaalsuse ning privaatse töökeskkonna.

Alati olemas

Kiire suhtlus ja tagasiside on tagatud iga kliendipaketiga.

Täpsus & korrektsus

Peame tähtaegadest alati kinni. Meie klient võib olla kindel, et dokumendid ning nõuded on esitatud korrektselt.

VALI AJAJOONE JÄRGI

Равный порядок общения, за или против – Alina Reino

Наиболее частым предметом спора между родителями после развода/расставания является место жительства общего ребенка и порядок общения между родителями и ребенком. Законодательство Эстонии не дает детальной

Loe lisaks -->>>

Семейное примирение лучшая альтернатива судебному производству

Не всегда людям в семейных спорах нужно обращаться в суд. Более дешевой, эффективной и быстрой альтернативой судебному производству является семейное примирение. Подробнее об этом расскажет

Loe lisaks -->>>
Alina Reino

Разоблачение стереотипов о юристах

Недавно наткнулась на одну развлекательную передачу зарубежного производства. Концепция проста, один человек, представитель какой-либо профессии, рассказывает о том, что его больше всего раздражает в его профессии в самом широком смысле. Просмотрев что же выводит из себя стюардесс, зубных техников, нотариусов и прочих задумалась, что же выводит меня из равновесия. Изрядно поразмыслив, пришла к выводу, что некоторые стереотипы, сложившиеся вокруг профессии юриста, действительно раздражают:
1. «В Эстонии все законодательные нормы общедоступны, поэтому мне не нужен юрист, я справлюсь сам».
Если бы все было так просто, тысячи юристов Эстонии сидели бы безработные. К сожалению (или в мом случае к счастью) не совсем так обстоят дела. Да, в Riigiteataja действительно каждый желающий может посмотреть законы и судебную практику, однако судебный процесс и область юриспруденции в целом несколько сложнее, чем умение найти и прочитать закон. Законы нужно уметь правильно применять и трактовать, учитывая как основы права, так и различные исключения, коллизию норм и пр. Если у Вас болит зуб, вы же не лечите его сами несмотря на то, что знаете, как он выглядит и где находится. Всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Справедливости ради все-таки стоит добавить, что я встречала на практике людей среди клиентов, которые не являются юристами, но видимо у них врожденный талант к этому, но поверьте, это 1% из 100%.
2. «Работы юриста необоснованно дорогая».
Если смотреть цену на услуги юриста в свете сегодняшней минимальной зарплаты, то безусловно услуги юриста стоят баснословных денег. Однако давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, а именно: чтобы стать юристом в классическом понимании этого слова, человеку необходимо отучиться 5 лет в университете. Помимо этого, юрист должен быть всегда в тонусе, что предполагает постоянное обучение, дополнение своих знаний и умений, чтения судебной практики и пр.
Помимо прочего, как правило на ведение Вашего дела у юриста идет больше времени, чем показано в счете + потратив на юридическую помощь сотни евро, клиент обычно получает выгоду, исчисляемую тысячами, а в ситуации с опекой или порядком общения это и вовсе бесценное. Вы все еще думаете, что работа юриста дорогая?
3. «Я расскажу юристу только нужную информацию».
Ох, если бы клиенты только понимали, как они вредят себе этим. Обращаясь к юристу за помощью, стоит учитывать, что вам необходимо будет быть абсолютно честным и быть готовым предоставить любую информацию, даже если вам она кажется несущественной. Юристы не задают вопросов любопытства ради. Также юрист не дает личностных оценок поведению клиентов. Юрист дает правовую оценку ситуации.
Некоторые люди пытаются, так сказать, понравится юристу, чтобы он точно был на их стороне, в следствие чего клиенты намеренно умалчивают или искажают часть информации. Так делать не нужно. Вы не на экзема пришли, а за квалифицированной помощью к компетентному специалисту.
4. «Юрист всегда должен быть на связи»
Некоторые клиенты считают необходимым писать юристу на рабочую почту, в facebook, viber, по sms (иногда по всем каналам одновременно) обо всем, что происходит в его/ее жизни днем и ночью, требуя немедленного ответа В таких случаях хочется напомнить, что юрист это тоже человек и ему необходимо время на отдых и частную жизнь. При возникновении какой-либо идеи или вопроса всегда можно написать на рабочую почту, и юрист ответит при первой возможности. Использование других каналов для общения уместно только в случае, когда действительно случается SOS ситуация, требующая немедленного решения, и юрист может в данном случае помочь. Если без ответа на вопрос ситуация до завтра не изменится, значит это не SOS ситуация.
Также, юрист не является психологом. Конечно же квалифицированный юрист окажет вам всестороннюю помощь и поддержку, объяснить правовые перспективы дела, поделится опытом аналогичных казусов, обсудит стратегию, постарается вас успокоить и морально подготовить к процессу, однако телефон юриста не является горячей линией при возникновении паники. Если вы чувствуете, что не справляетесь психологически и вам нужна поддержка, то всегда можно попросить помощи у юриста в поиске соответствующего специалиста, однако сам юрист не является экспертом решения подобных вопросов.
5. «Все юристы мошенники».
Существует мнение, что юристы специально затягивают процесс или представляют ненужный документ, чтобы выставить счета побольше. Вот категорически не согласна. Продолжительность судебного производства не зависит от юриста. Продолжительность судебного процесса зависит от сложности дела, от количества приобщенных лиц, от нагрузки суда и т.д. Представляемые суду документы (исковые заявление, мнения, заявления, ответы и пр.) необходимы для защиты клиента. Количество документов также зависит от сложности дела, от выбранной стратегии, от поведения противоположной стороны. Для того, чтобы у вас не возникало впечатления, что вас обманывают, очень важно найти «своего» юриста, которому вы будете всецело доверять.

Стереотипы есть в каждой работе, в каждой профессии есть свои нюансы, однако самое главное понимать, что позитива и удовольствия от деятельности получаешь больше, чем всего остального. С 9 класса я мечтала быть юристом и до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе. Это абсолютно моя сфера, каждое утро я с удовольствием бегу в офис и с большим рвением делаю свое дело. А любите ли вы свою работу так, как люблю ее я?

Полный текст можно посмотреть здесь: https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90418627

Loe lisaks -->>>

ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Юридическое бюро начинает крестовый поход против присяжного адвоката Robert Sarv во имя сохранения свободы слова и выражения

Представитель: юрист Õnneli Mat ÕIGUSNÕU OÜ Составитель: ÕIGUSNÕU процедурный комитет sonaonvaba@lawconsult.ee По совету своих клиентов Юридическое бюро ÕIGUSNÕU призывает объединиться людей, которые получили претензионное письмо

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Praktikantidest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

  Avaldamise kuupäev: 07.12.2015 Pealkiri: Kahjuhüvitis Kohtu tasand: Riigikohus Kohtumenetluse liik: Tsiviilkohtumenetlus Lahendi number: 3-2-1-126-15 Kohtulahendi kuupäev: 25.11.2015 Viide õigusaktidele: • VÕS § 139 lg

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This

Loe lisaks -->>>
Asukoht

J. Kunderi 42,
10121 Tallinn

Oleme avatud

9:00  – 17:00 
Esmaspäev – Reede

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Oleme avatud

Võta ühendust

J. Kunderi 42, 

10121, Tallinn, Eesti Vabariik

Esmaspäev – Reede

9:00 – 17:00