Skip to content

_XO_6988Vaatamata perelepituse efektiivsele kasutamisele viimase paarikümne aasta jooksul Skandinaaviamaades ja USA paljudes osariikides, on Eesti jaoks perelepitus üsna uus ilming. Paljud ei tea et kohtusse pöördumisele eksisteerib alternatiivne viis, milleks on perelepitusteenus, mida see protsess endast kujutab, millised küsimusi ja mil viisil see võib aidata lahendada saab lugeda käesolevast artiklist. Artikli eesmärgiks on anda rohkem informatsiooni perelepituse olemusest, et kohtu poole pöörduvatel inimestel oleks valikuõigus ja konfliktide lahendamisel võimalus valida alternatiivide vahel, mis tulenevad abielu lahutamisest või lahkuminekust (näiteks, ühisvara jagamine või hooldusõiguslikud küsimused).

Perelepitus on professionaalne teenus, mis pakub perekonfliktide lahendamist abielu lahutamisel. Selle teenuse raames aitab pädev spetsialist pooltel läbirääkimisi pidada, olles ise kolmanda osapoolena erapooletu. Läbirääkimiste eesmärgiks ei ole perekonna taastamine, vaid rahuliku ja kõikide osapoolte jaoks optimaalse lahenduse leidmine tekkinud lahkarvamustes läbi arvamuste, soovide ja vajaduste arusaamise ning aktsepteerimise teel. Tihti on probleemid tekkinud poolte kommunikatsiooni puudumisest või puudulikkusest ning perelepitaja ülesandeks on kommunikatsioon poolte vahel taastada.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituse raames on seotud:

 

 • – laste hooldamise ning kasvatamisega seonduvad küsimused
 • – laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
 • – laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist
 • – ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust
 • – kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

 

KUID! Siin on tähtis arvestada, et perelepitus ei sobi koduvägivalla juhtumite puhul, kus üks osapooltest on domineerival, teine alandlikul positsioonil, kuid lepitusprotsess eeldab osapoolte võrdsust.

Perelepituse eelised kohtumenetluse ees:

-lubab lahendada suurt osa erimeelsusi kohtuväliselt, säästes rahalisi vahendeid, närve ja aega;

 • aitab vanematel leida kokkupuutepunkte edaspidiseks koostööks lapse huvides (hooldusõiguse laste üle teostamiseks);
 • perelepitaja ei paku ega suru valmis lahendusi peale, perelepitaja pädeva osalemise kaudu pooled ise leiavad ühise lahenduse, tagades sellega lahenduse efektiivsuse ning osapoolte rahulolu sellega;
 • lepitusprotsess toimub mitteametlikus olukorras, mis mõjutab läbirääkimiste tulemusele soodsalt;
 • lepitusprotsess on kiiremini kui kohtumenetlus;
 • aitab parandada vanemate vahelisi või laste ja/või vanemate vahelisi suhteid:
 • protsess on vähem traumeeriv lapsele.

Ühe perelepituse seanssi pikkus on 90 minutit. Seansside arv on igal juhul individuaalne ja sõltub probleemi liigist, poolte konflikti eskaleerumisest ja poolte huvitatusest rahumeelselt konsensus leida.

ARVAMUS MTÜ pakub perelepituse teenust eesti, vene ja inglise keeles. Meie spetsialistidel on spetsialiseerumine ka õigusvaldkonnas, mis lubab lepitusprotsessi jooksul osutada pooltele vajadusel lisaks juriidilist toetust. Ühe seanssi hind on 70 eurot (35 eurot kummaltki osapoolelt). Meiega on võimalik ühendust võtta telefonil 55589344 (est) ja 5119019 (rus, eng) või e-posti teel: menetlus@lawconsult.ee.

Juhult, kui lepitusprotsessi jooksul kokkuleppe osapoolte vahel jääb saavutamata ja konflikt lahendamata, jääb pooltel õigus kohtusse pöördumiseks, kuid tuleb meeles pidada, et kohus on äärmine meede. Konfiltide rahulik lahendus on parim otsus, eriti last puudutavates asjades. Lapsed armastavad mõlemaid vanemaid ja nende lahutus/lahkuminek on suureks stressiks neilegi. Veel suuremaks stressi tekitajaks ja psüühika traumeerimiseks on vanemate vastasseis kohtus, kuna sellisel juhul laps paratamatult muutub manipulatsiooni vahendiks.

Valige probleemidele rahulik lahendamise viis. Hoolitsege enda ja laste eest!

Parimate soovidega

perelepitajad Alina Reino & Õnneli Matt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *