Law Firm

ÕIGUSNÕU

ÕIGUSNÕU™ uudised & artiklid

Kuidas valida lepingulist esindajat/juristi? (Õnneli Matt & Alina Reino)

remove-clothing-stains3

Juristi ametit võib julgelt võrrelda arsti ametiga: Te usaldate talle isikliku info, jurist töötab välja strateegia nagu arst määrab ravi, millest edaspidi sõltub asja lõplik lahendus, nagu järgneb tervenemine pärast arsti määratud ravisekeemi järgimist. Seega, lepingulise esindaja valimisel on äärmiselt vajalik vastutustundlik lähenemine. Õigusvaldkonna teenuste turg on täna väga lai, alustades üksinda töötavatest juristidest ja lõpetades suurte rahvusvaheliste advokaadibüroodega. Kuidas selles valikute mitmekesisuses leida õiget spetsialisti?

Kõige parem viis juristi valimisel on soovitus, kui keegi Teie sõpradest/sugulastest või tuttavatest, kellel juba on konkreetse juristiga positiivne töökogemus, edastab Teile tema kontakti. Tulles konkreetsele spetsialistile soovituste kaudu on Teil juba olemas ettekujutus tema kvalifikatsioonist, töö meetoditest, hinnakirjast ning lisaks sellele on olemas positiivne tagasiside inimese poolt, keda Te isiklikult tunnete.

Kui keegi Teie tutvusringist ei saa Teile soovitada asjatundlikku juristi, siis esimesena peaksite selgeks tegema, mis on Teie probleemküsimuse sisu: kas see on seotud abielu lahutuse, ühisvara jagamise, elatise (perekonnaõigus), lepingute (võlaõigus), töövaidluse (tööõigus) või mõne muu õiguse valdkonnaga. Pärast seda, peaksite kogu juristide valikust leidma need, kes on spetsialiseerunud Teid puudutava probleemiga seotud valdkonnas. Kahtlemata, igal kvalifitseeritud juristil on teadmised või isegi kogemus suures osas õigusvaldkondades, kuid, vastavalt parimale praktikale, igaüks on rohkem või vähem keskendunud ja seega tugev kindlas valdkonnas.

Lisaks tuleks uurida välja valitud juristi kohta teiste klientide tagasisidet, selleks on hea koht nt Facebooki tagasiside rubriik konkreetse juristi või büroo lehel. Samuti aitab Facebook ja Instagram ning üldisem Google otsing jõuda Teile vajaliku valdkonna juristini. Juristi spetsialiteeti ja saavutusi saate uurida www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html lehelt sirvides märksõnaga Teie murega seotud kohtulahendeid või juba konkreetse juristi nime järgi.

Järgmiseks kriteeriumiks on õigusteenuste hind. Õigusvaldkonna hinnaklassi diapasoon on väga ulatuslik. Siin on tähtis meeles pidada, et juriidiline abi on kõrgelt kvalifitseeritud abi, seega, a priori eksisteerib teenuse hinna keskmine standart. Reeglina töötavad juristid tunnitöö põhiselt ning üks tund maksab keskmiselt 130 eurot tunnis + käibemaks. Seega, kui jurist pakub Teile teha tööd 50 euro/tund eest või tasuta konsultatsiooni (kui see ei ole mingisugune spetsiaalne sooduspakkumine või heategevusprojekt), siis on see põhjus ettevaatlikkuseks, kuna tõenäoliselt on antud juhul tegemist:

  • alustava juristiga, kellel ei ole veel kogemust, seoses sellega on hind nii palju turuhinnast madalam. Antud juhul saate ainult Teie ise otsustada, kas Te olete valmis ja nõus võtma noore juristi valikuga kaasnevaid riske või mitte. Antud juhul on tähtis rõhutada, et noor ja kogenematu jurist ei tähenda automaatselt halba juristi.
  • nö reklaami trikiga kliendi saamiseks. Edaspidi esitab see jurist Teile arve tasuta pakutud konsultatsiooni võrra kunstlikult suuremana. Seega, igatahes maksab klient enese teadmata, kogu juristi töö või mõnedel juhul isegi rohkem, sh ka tasuta konsultatsiooni. Seoses sellega, on alati parem valida juristi nö avatud hinnapoliitikaga olenemata sellest, kui tema tunnihind tundub esmahinnangul kõrge. Ausa ja õiglase hinnaga ning pädeva juristi poolt teostatava töö perspektiivi vaatenurgast maksate hiljem vähem ja võidate rohkem.

Siiski, ka ebamõistlikult kõrge õigusteenuse hind ei ole edu võti, kuna hind üksi ei ole kvaliteedi ega nn võidu tagatis. Kindlasti eeldab juristi amet vastavat väljanägemist, see peab olema vähemalt korralik, meeldiv ja asjalik, kuid see ei ole professionaalsuse tagatis. Kõrgem hind, võrreldes keskmise hinnaga, võib olla tingitud näiteks pikaajalise kogemuse, hea maine, suure hulga edukate kaasuste ja konkreetse juristi või büroo nõutavusega, kuid võib olla tingitud ka hoopis ulme kallist büroopinnast ning büroo hinnapoliitikast tagamata seejuures paremaid tulemusi madalama hinnaga töötavatest juristidest.

Mõnedel juhtudel juristi töö makstakse kinni post factum tulemustasuna ehk siis, kui töö on juba tehtud, kohtumenetlus on lõppenud ja positiivne tulemus on kätte saadud, kuid see on pigem erand ja toimub vastavalt poolte erikokkuleppele. Jurist, isegi tingimusel, et ta väga armastab oma ametit ja tegevust ning soovib nn head teha, soovib saada oma panuse, oskuste ja kvalifikatsiooni eest väärikat tasu.

Samuti, on tähtis meeles pidada, et mitte ükski kvalifitseeritud spetsialist õigusvaldkonnas ei saa anda Teile asja „eduka“ lahendamise 100 %-list garantiid, kuna õigus ei ole täppisteadus ning „edu“ sõltub paljudest erinevatest faktoritest, näiteks sellest, kui hästi toimub koostöö juristi ja kliendi vahel, näiteks kas klient edastab õigel ajal vajaliku informatsiooni ja dokumendid juristile, annab täielikku teavet jpms.

Kokkuvõttes tasub lisada, et igal juhul, igaühel on olemas valikuõigus ja liigne kiirustamine selles küsimuses ei ole kasulik. Siin on tähtis meeles pidada, et Teil on õigus koostöö ebasobiva juristiga lõpetada ja pöörduda teise juristi poole. Kuid, siin tuleb arvestada, et õigusteenuse hind sõltub juristi poolt kaasusele kulutatud ajast. Seega, juristi vahetamisega kaasneb lisakulutusi, kuna uus lepinguline esindaja vajab Teie asja sisu ehk olemasolevate dokumentidega tutvumist. Lõpptulemus on aga sobiva juristiga kindlasti parem. Mõistlik on püüda leida endale kohe sobivaim jurist ja mitte üksnes hinna järgi, sest poole menetluse pealt vahetatud juristil on keeruline ja vahel ka võimatu eelmise esindaja tööd parandada ja strateegiat muuta. Perekonnaõiguslikes vaidlustes soovitame jälgida juristi eetikat ja laste huvidest lähtumist. Keerulises vaidluses võite ise kalduda laste huvidest kõrvale, kuid eetiline jurist hoiab Teid õigel kursil ja ei unusta lapse parimaid huve. 

Sobiv ja parim jurist, kellega põhjalikult ja/või pikaajaliselt koostööd teha on nn „Teie nägu“!

Parimaid valikuid soovides

Juristid Õnneli Matt & Alina Reino

Usaldusväärne partner

Tagame alati oma kliendile konfidentsiaalsuse ning privaatse töökeskkonna.

Alati olemas

Kiire suhtlus ja tagasiside on tagatud iga kliendipaketiga.

Täpsus & korrektsus

Peame tähtaegadest alati kinni. Meie klient võib olla kindel, et dokumendid ning nõuded on esitatud korrektselt.

VALI AJAJOONE JÄRGI

Равный порядок общения, за или против – Alina Reino

Наиболее частым предметом спора между родителями после развода/расставания является место жительства общего ребенка и порядок общения между родителями и ребенком. Законодательство Эстонии не дает детальной

Loe lisaks -->>>

Семейное примирение лучшая альтернатива судебному производству

Не всегда людям в семейных спорах нужно обращаться в суд. Более дешевой, эффективной и быстрой альтернативой судебному производству является семейное примирение. Подробнее об этом расскажет

Loe lisaks -->>>
Alina Reino

Разоблачение стереотипов о юристах

Недавно наткнулась на одну развлекательную передачу зарубежного производства. Концепция проста, один человек, представитель какой-либо профессии, рассказывает о том, что его больше всего раздражает в его профессии в самом широком смысле. Просмотрев что же выводит из себя стюардесс, зубных техников, нотариусов и прочих задумалась, что же выводит меня из равновесия. Изрядно поразмыслив, пришла к выводу, что некоторые стереотипы, сложившиеся вокруг профессии юриста, действительно раздражают:
1. «В Эстонии все законодательные нормы общедоступны, поэтому мне не нужен юрист, я справлюсь сам».
Если бы все было так просто, тысячи юристов Эстонии сидели бы безработные. К сожалению (или в мом случае к счастью) не совсем так обстоят дела. Да, в Riigiteataja действительно каждый желающий может посмотреть законы и судебную практику, однако судебный процесс и область юриспруденции в целом несколько сложнее, чем умение найти и прочитать закон. Законы нужно уметь правильно применять и трактовать, учитывая как основы права, так и различные исключения, коллизию норм и пр. Если у Вас болит зуб, вы же не лечите его сами несмотря на то, что знаете, как он выглядит и где находится. Всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Справедливости ради все-таки стоит добавить, что я встречала на практике людей среди клиентов, которые не являются юристами, но видимо у них врожденный талант к этому, но поверьте, это 1% из 100%.
2. «Работы юриста необоснованно дорогая».
Если смотреть цену на услуги юриста в свете сегодняшней минимальной зарплаты, то безусловно услуги юриста стоят баснословных денег. Однако давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, а именно: чтобы стать юристом в классическом понимании этого слова, человеку необходимо отучиться 5 лет в университете. Помимо этого, юрист должен быть всегда в тонусе, что предполагает постоянное обучение, дополнение своих знаний и умений, чтения судебной практики и пр.
Помимо прочего, как правило на ведение Вашего дела у юриста идет больше времени, чем показано в счете + потратив на юридическую помощь сотни евро, клиент обычно получает выгоду, исчисляемую тысячами, а в ситуации с опекой или порядком общения это и вовсе бесценное. Вы все еще думаете, что работа юриста дорогая?
3. «Я расскажу юристу только нужную информацию».
Ох, если бы клиенты только понимали, как они вредят себе этим. Обращаясь к юристу за помощью, стоит учитывать, что вам необходимо будет быть абсолютно честным и быть готовым предоставить любую информацию, даже если вам она кажется несущественной. Юристы не задают вопросов любопытства ради. Также юрист не дает личностных оценок поведению клиентов. Юрист дает правовую оценку ситуации.
Некоторые люди пытаются, так сказать, понравится юристу, чтобы он точно был на их стороне, в следствие чего клиенты намеренно умалчивают или искажают часть информации. Так делать не нужно. Вы не на экзема пришли, а за квалифицированной помощью к компетентному специалисту.
4. «Юрист всегда должен быть на связи»
Некоторые клиенты считают необходимым писать юристу на рабочую почту, в facebook, viber, по sms (иногда по всем каналам одновременно) обо всем, что происходит в его/ее жизни днем и ночью, требуя немедленного ответа В таких случаях хочется напомнить, что юрист это тоже человек и ему необходимо время на отдых и частную жизнь. При возникновении какой-либо идеи или вопроса всегда можно написать на рабочую почту, и юрист ответит при первой возможности. Использование других каналов для общения уместно только в случае, когда действительно случается SOS ситуация, требующая немедленного решения, и юрист может в данном случае помочь. Если без ответа на вопрос ситуация до завтра не изменится, значит это не SOS ситуация.
Также, юрист не является психологом. Конечно же квалифицированный юрист окажет вам всестороннюю помощь и поддержку, объяснить правовые перспективы дела, поделится опытом аналогичных казусов, обсудит стратегию, постарается вас успокоить и морально подготовить к процессу, однако телефон юриста не является горячей линией при возникновении паники. Если вы чувствуете, что не справляетесь психологически и вам нужна поддержка, то всегда можно попросить помощи у юриста в поиске соответствующего специалиста, однако сам юрист не является экспертом решения подобных вопросов.
5. «Все юристы мошенники».
Существует мнение, что юристы специально затягивают процесс или представляют ненужный документ, чтобы выставить счета побольше. Вот категорически не согласна. Продолжительность судебного производства не зависит от юриста. Продолжительность судебного процесса зависит от сложности дела, от количества приобщенных лиц, от нагрузки суда и т.д. Представляемые суду документы (исковые заявление, мнения, заявления, ответы и пр.) необходимы для защиты клиента. Количество документов также зависит от сложности дела, от выбранной стратегии, от поведения противоположной стороны. Для того, чтобы у вас не возникало впечатления, что вас обманывают, очень важно найти «своего» юриста, которому вы будете всецело доверять.

Стереотипы есть в каждой работе, в каждой профессии есть свои нюансы, однако самое главное понимать, что позитива и удовольствия от деятельности получаешь больше, чем всего остального. С 9 класса я мечтала быть юристом и до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе. Это абсолютно моя сфера, каждое утро я с удовольствием бегу в офис и с большим рвением делаю свое дело. А любите ли вы свою работу так, как люблю ее я?

Полный текст можно посмотреть здесь: https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90418627

Loe lisaks -->>>

ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Юридическое бюро начинает крестовый поход против присяжного адвоката Robert Sarv во имя сохранения свободы слова и выражения

Представитель: юрист Õnneli Mat ÕIGUSNÕU OÜ Составитель: ÕIGUSNÕU процедурный комитет sonaonvaba@lawconsult.ee По совету своих клиентов Юридическое бюро ÕIGUSNÕU призывает объединиться людей, которые получили претензионное письмо

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Praktikantidest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

  Avaldamise kuupäev: 07.12.2015 Pealkiri: Kahjuhüvitis Kohtu tasand: Riigikohus Kohtumenetluse liik: Tsiviilkohtumenetlus Lahendi number: 3-2-1-126-15 Kohtulahendi kuupäev: 25.11.2015 Viide õigusaktidele: • VÕS § 139 lg

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This

Loe lisaks -->>>
Asukoht

J. Kunderi 42,
10121 Tallinn

Oleme avatud

9:00  – 17:00 
Esmaspäev – Reede

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Oleme avatud

Võta ühendust

J. Kunderi 42, 

10121, Tallinn, Eesti Vabariik

Esmaspäev – Reede

9:00 – 17:00