Skip to content

remove-clothing-stains3

Juristi ametit võib julgelt võrrelda arsti ametiga: Te usaldate talle isikliku info, jurist töötab välja strateegia nagu arst määrab ravi, millest edaspidi sõltub asja lõplik lahendus, nagu järgneb tervenemine pärast arsti määratud ravisekeemi järgimist. Seega, lepingulise esindaja valimisel on äärmiselt vajalik vastutustundlik lähenemine. Õigusvaldkonna teenuste turg on täna väga lai, alustades üksinda töötavatest juristidest ja lõpetades suurte rahvusvaheliste advokaadibüroodega. Kuidas selles valikute mitmekesisuses leida õiget spetsialisti?

Kõige parem viis juristi valimisel on soovitus, kui keegi Teie sõpradest/sugulastest või tuttavatest, kellel juba on konkreetse juristiga positiivne töökogemus, edastab Teile tema kontakti. Tulles konkreetsele spetsialistile soovituste kaudu on Teil juba olemas ettekujutus tema kvalifikatsioonist, töö meetoditest, hinnakirjast ning lisaks sellele on olemas positiivne tagasiside inimese poolt, keda Te isiklikult tunnete.

Kui keegi Teie tutvusringist ei saa Teile soovitada asjatundlikku juristi, siis esimesena peaksite selgeks tegema, mis on Teie probleemküsimuse sisu: kas see on seotud abielu lahutuse, ühisvara jagamise, elatise (perekonnaõigus), lepingute (võlaõigus), töövaidluse (tööõigus) või mõne muu õiguse valdkonnaga. Pärast seda, peaksite kogu juristide valikust leidma need, kes on spetsialiseerunud Teid puudutava probleemiga seotud valdkonnas. Kahtlemata, igal kvalifitseeritud juristil on teadmised või isegi kogemus suures osas õigusvaldkondades, kuid, vastavalt parimale praktikale, igaüks on rohkem või vähem keskendunud ja seega tugev kindlas valdkonnas.

Lisaks tuleks uurida välja valitud juristi kohta teiste klientide tagasisidet, selleks on hea koht nt Facebooki tagasiside rubriik konkreetse juristi või büroo lehel. Samuti aitab Facebook ja Instagram ning üldisem Google otsing jõuda Teile vajaliku valdkonna juristini. Juristi spetsialiteeti ja saavutusi saate uurida www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html lehelt sirvides märksõnaga Teie murega seotud kohtulahendeid või juba konkreetse juristi nime järgi.

Järgmiseks kriteeriumiks on õigusteenuste hind. Õigusvaldkonna hinnaklassi diapasoon on väga ulatuslik. Siin on tähtis meeles pidada, et juriidiline abi on kõrgelt kvalifitseeritud abi, seega, a priori eksisteerib teenuse hinna keskmine standart. Reeglina töötavad juristid tunnitöö põhiselt ning üks tund maksab keskmiselt 130 eurot tunnis + käibemaks. Seega, kui jurist pakub Teile teha tööd 50 euro/tund eest või tasuta konsultatsiooni (kui see ei ole mingisugune spetsiaalne sooduspakkumine või heategevusprojekt), siis on see põhjus ettevaatlikkuseks, kuna tõenäoliselt on antud juhul tegemist:

  • alustava juristiga, kellel ei ole veel kogemust, seoses sellega on hind nii palju turuhinnast madalam. Antud juhul saate ainult Teie ise otsustada, kas Te olete valmis ja nõus võtma noore juristi valikuga kaasnevaid riske või mitte. Antud juhul on tähtis rõhutada, et noor ja kogenematu jurist ei tähenda automaatselt halba juristi.
  • nö reklaami trikiga kliendi saamiseks. Edaspidi esitab see jurist Teile arve tasuta pakutud konsultatsiooni võrra kunstlikult suuremana. Seega, igatahes maksab klient enese teadmata, kogu juristi töö või mõnedel juhul isegi rohkem, sh ka tasuta konsultatsiooni. Seoses sellega, on alati parem valida juristi nö avatud hinnapoliitikaga olenemata sellest, kui tema tunnihind tundub esmahinnangul kõrge. Ausa ja õiglase hinnaga ning pädeva juristi poolt teostatava töö perspektiivi vaatenurgast maksate hiljem vähem ja võidate rohkem.

Siiski, ka ebamõistlikult kõrge õigusteenuse hind ei ole edu võti, kuna hind üksi ei ole kvaliteedi ega nn võidu tagatis. Kindlasti eeldab juristi amet vastavat väljanägemist, see peab olema vähemalt korralik, meeldiv ja asjalik, kuid see ei ole professionaalsuse tagatis. Kõrgem hind, võrreldes keskmise hinnaga, võib olla tingitud näiteks pikaajalise kogemuse, hea maine, suure hulga edukate kaasuste ja konkreetse juristi või büroo nõutavusega, kuid võib olla tingitud ka hoopis ulme kallist büroopinnast ning büroo hinnapoliitikast tagamata seejuures paremaid tulemusi madalama hinnaga töötavatest juristidest.

Mõnedel juhtudel juristi töö makstakse kinni post factum tulemustasuna ehk siis, kui töö on juba tehtud, kohtumenetlus on lõppenud ja positiivne tulemus on kätte saadud, kuid see on pigem erand ja toimub vastavalt poolte erikokkuleppele. Jurist, isegi tingimusel, et ta väga armastab oma ametit ja tegevust ning soovib nn head teha, soovib saada oma panuse, oskuste ja kvalifikatsiooni eest väärikat tasu.

Samuti, on tähtis meeles pidada, et mitte ükski kvalifitseeritud spetsialist õigusvaldkonnas ei saa anda Teile asja „eduka“ lahendamise 100 %-list garantiid, kuna õigus ei ole täppisteadus ning „edu“ sõltub paljudest erinevatest faktoritest, näiteks sellest, kui hästi toimub koostöö juristi ja kliendi vahel, näiteks kas klient edastab õigel ajal vajaliku informatsiooni ja dokumendid juristile, annab täielikku teavet jpms.

Kokkuvõttes tasub lisada, et igal juhul, igaühel on olemas valikuõigus ja liigne kiirustamine selles küsimuses ei ole kasulik. Siin on tähtis meeles pidada, et Teil on õigus koostöö ebasobiva juristiga lõpetada ja pöörduda teise juristi poole. Kuid, siin tuleb arvestada, et õigusteenuse hind sõltub juristi poolt kaasusele kulutatud ajast. Seega, juristi vahetamisega kaasneb lisakulutusi, kuna uus lepinguline esindaja vajab Teie asja sisu ehk olemasolevate dokumentidega tutvumist. Lõpptulemus on aga sobiva juristiga kindlasti parem. Mõistlik on püüda leida endale kohe sobivaim jurist ja mitte üksnes hinna järgi, sest poole menetluse pealt vahetatud juristil on keeruline ja vahel ka võimatu eelmise esindaja tööd parandada ja strateegiat muuta. Perekonnaõiguslikes vaidlustes soovitame jälgida juristi eetikat ja laste huvidest lähtumist. Keerulises vaidluses võite ise kalduda laste huvidest kõrvale, kuid eetiline jurist hoiab Teid õigel kursil ja ei unusta lapse parimaid huve. 

Sobiv ja parim jurist, kellega põhjalikult ja/või pikaajaliselt koostööd teha on nn „Teie nägu“!

Parimaid valikuid soovides

Juristid Õnneli Matt & Alina Reino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *