Skip to content

108fcbc25bd20005ce7ff97de28eb150

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLawConsult.ee%2Fposts%2F1310120119134970&width=500

Praktikakoha otsimisel oli minu jaoks tähtis leida selline koht, kus on võimalus rakendada maksimaalselt ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi, toetaks ja arendaks seni olemasolevaid teadmisi ja oskusi. Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus praktika sooritada just ÕIGUSNÕU Õigusbüroos.

Praktikale sain tänu ülikooli kursusekaaslasele, kes sooritas praktika selles õigusbüroos ning ta sai äärmiselt positiivse kogemuse sealt kaasa ja jagas oma muljed selles osas mulle. Praktika pikkus oli üks kuu ja selle kuu jooksul kaasas juhendaja Õnneli Matt mind paljudesse erinevatesse tööülesannetesse ja proovis võimalikult mitmekülgselt näidata juristi igapäevast tööd.

Praktika jooksul käisime isadepäeva konverentsil „Tahan normaalset perekonda“, mille raames arutleti teemadel nagu „Kas traditsioonilisele peremudelile on veel kohta?”, “ Millisest perekonnast lapsed unistavad?“, „ Millist perekonnamudelit tänapäeva ühiskond vajab?». Arvan, et sellised üritused on väga olulised ja informatiivsed juristi jaoks.

Juristi töö, mis on seotud igapäevaselt klientidega suhtlemisega ning sellises koguses delikaatse informatsiooni ja andmete käsitlemise ja töötlemisega, eeldab mitte ainult seaduste teadmist, nende tõlgendamise oskust ja rakendamist, vaid ka inimeste tundmist ja õigete asjade ütlemist õigel ajal. Peale selle osalesin kohtuistungitel, konsultatsioonidel, analüüsisin Riigikohtu praktikat ja koostasin dokumente (peamiselt vanemate omavahelisi kokkuleppeid). Klientide nõustamiseks korraldas juhendaja tasuta õigusabi päeva. See oli oluline ja hea võimalus praktiseerida õpitut ja proovida, kuidas on viia läbi konsultatsioon iseseisvalt. Iga tehtud ülesande kohta sain juhendajalt tagasiside. Lisaks sain võimaluse tutvuda keerulisemate kaasuste materjalide ja kohtuotsustega ning juhendaja andis omalt poolt palju kasulikke nõuandeid, mis on seotud selle tööga.

ÕIGUSNÕU-l on kindlad eesmärgid ja õiged väärtused: ausus, korrektsus, hea usu põhimõtte järgimine, range konfidentsiaalsus, individuaalne lähenemine, professionaalsus, täpsus, lapse parimate huvide esikohale seadmine, heauskne side klientidega – see on väike osa sellest, kuidas ÕIGUSNÕU õigusbüroo iseloomustada.

Väga heaks küljeks pean seda ÕIGUSNÕU puhul, et töötajate arvamusi väärtustatakse ja nende poolt tehtud pakkumisi büroo arendamiseks ja täiustamiseks võetakse arvesse.
Eraldi soovin tähelepanu pöörata ka ÕIGUSNÕU Õigusbüroo atmosfäärile, kus on väga sõbralik ja abivalmis kollektiiv. Nii juhataja Õnneli Matt, kui ka tema abid Annemarie Taal ja Triin Lainemaa on väga soojad ja südamlikud inimesed, kes olid alati valmis aitama ja toetama. Õnneli Matt on mulle eeskujuks, sest ta on kompetentne jurist, ettevõtlik ja töökas inimene ning ilus naine. Ta on mulle motivatsiooniks ja eeskujuks.

Olen väga tänulik, et sain sellise suurepärase võimaluse sooritada praktika just selles õigusbüroos. Tänan Õnneli Matt-i kõikide pingutuste eest, mis ta minu jaoks tegi. See oli tohutult kasulik ja huvitav kogemus. Kui tunnete huvi perekonnaõiguse kohta, soovite täiendada ja areneda oma teadmisi ja oskusi õigusteaduses, siis see on kõige parem ja õigem koht selleks.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *