RSS ÕIGUSNÕU UUDISED & ARTIKLID

 • ? Kas pääsen elatisest kui loobun lapsest (hooldusõigusest)? September 27, 2018
  Perekonnaseaduse (PKS) § 102 lg 2 esimese lause kohaselt vanemad ei vabane lõike 1 kohaselt oma alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. PKS § 110 lg 1 kohaselt ülalpidamiskohustus lõpeb õigustatud isiku või kohustatud isiku surmaga. Kehtima jääb tagasiulatuva täitmise nõue ja nõude täitmata jätmisest tuleneva kahju hüvitamise nõue või niisuguse ettemakse tegemise nõue, mis on muutunud […]
  ÕIGUSNÕU
 • 24 h valvetelefon (lastekaitse)spetsialistidele helistamiseks September 7, 2018
  Juhul kui abivajava või hädaohus oleva lapse juhtumi lahendamisel on vajalik lastekaitsealane tugi – näiteks lapse olukorra hindamine, hädaohus oleva lapse ajutiselt perest eraldamine ja selle kohase otsuse tegemine vms ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga pole võimalik kontakti saada, on juhtumiga tegelevatel spetsialistide(politsei, turvakodu töötaja jt) võimalus helistada ööpäevaringselt sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna valvetelefonile. Piirkondlikud valvetelefoni numbrid […]
  ÕIGUSNÕU
 • Juristi abi pilk olnule ja olevale July 6, 2018
  16.06.2018. a. oli Õigusbüroo ÕIGUSNÕU jaoks erilise tähendusega päev. ÕIGUSNÕU kolis oma Narva mnt 150 asuvatest ruumidest välja, kus olime kliente nõustanud ja abistanud mitmeid aastaid. Alates 18.06.2018. a. asub ÕIGUSNÕU kontor J. Kunderi tänaval. Meie hubane kontor asub maja 0-korrusel ja on eraldi sissepääsuga. Seoses uude asukohta kolimisega olid 27.06.2018 oodatud kõik ÕIGUSNÕU sõbrad […]
  ÕIGUSNÕU
 • MÕTLE PÄRISELT LAPSELE JA ÄRA KIIRUSTA KOHTUSSE July 6, 2018
  Foto maalist: Bragolin-i “Nutvad lapsed” ÕIGUSNÕU jurist Õnneli Matt on 9 aastat spetsialiseerunud perekonnaasjadele Hetkel, mil vanemate omavahelised suhted muutuvad keerulisemaks, eelkõige pärast lahutust või kooselu lõppu, jääb vanemate vahele laps. Sellel hetkel saavad olema kõige suuremaks kannatajaks lapsed. Hooldusõiguse jagamise ja suhtluskorra kindlaksmääramise vaidlused on muutumas üha aktuaalsemaks ja probleemsemaks. Protsess on tihti pikk […]
  ÕIGUSNÕU
 • Kohtunike eriarvamus uue “elatisepoliitika” kohta April 11, 2018
  Riigikohtunike Peeter Jerofejevi ja Villu Kõve eriarvamus otsuse kohta tsiviilasjas nr 2-16-11905. Eriarvamuse punktidega 1-5 on ühinenud ka riigikohtunik Ants Kull. “1. Oleme kolleegiumi enamusega sama meelt, et ringkonnakohtu otsus tuli tühistada osas, milles ringkonnakohus arvas miinimumelatisest maha osa lapsetoetust. Meie arvates tulnuks aga asi saata ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks, mitte jõustada maakohtu otsus. 2. Meie arvates tulnuks ringkonnakohtu otsus […]
  ÕIGUSNÕU
 • Õnneli Matt-elatisrahast ja lastetoetustest ilma radikaalfeministliku agendata 25.09.2017 April 6, 2018
  Kui varasemalt oli lastetoetus 19 eurot, mis oli märkimisväärselt väike ja oleks võinud ka olemata olla, siis tänaseks on see tõusnud 50 euroni kuus ühe alaealise lapse kohta. Kolme lapse puhul on riik tõstnud nüüdseks toetuse 500 euroni. See summa on üsna motiveeriv, et pered, kus hetkel kasvavad üks või kaks last, mõtleksid ka kolmanda […]
  ÕIGUSNÕU
 • Head ÕIGUSNÕU sõbrad December 29, 2017
  ÕIGUSNÕU
 • Untitled December 14, 2017
  ÕIGUSNÕU
 • Soovime Teile toredat ja rahulikku jõuluootust ning advendiaega! December 11, 2017
  Soovime Teile toredat ja rahulikku jõuluootust ning advendiaega!
  ÕIGUSNÕU
 • Pilvebüroo nädala ettevõtja November 28, 2017
  #NädalaEttevõtja “Selle nädala Ettevõtja on Õnneli Matt 🙂 Kommentaarides saad Õnneli käest otse ka lisaküsimusi küsida! ;)” Kolm põnevat fakti Sinu kohta? Olen kaitseliitlane (vabatahtlik personalipealik) ja abipolitseinik. Juristi ratsionaalsele mõtlemisele lisaks meeldib mulle ka semiootika (ehk märkide keel) ja müütiline mõtlemine. Mul on kõige haruldasem veregrupp. Kuidas sai Sinust ettevõtja? Ma arvan, et ettevõtjaks […]
  ÕIGUSNÕU
 • Osalesime õigusbürooga lapse heaolu käsitleval mitmedimensioonilisel koolitusel November 23, 2017
  “Kati Valma, Tallinna Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja Kristjan Kask, Tallinna Ülikooli üldpsühholoogia dotsent MTÜ Lastekaitse Liit alustas 2016. aastal koostööd kaheksa erineva riigiga rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames. MAPChiPP (Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) on suunatud valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti eesmärgiks on eri valdkondade, […]
  ÕIGUSNÕU
 • Laps ja õigus – koostöös lapse heaks November 23, 2017
   
  ÕIGUSNÕU
 • Annemarie jagab ÕIGUSNÕU praktikakogemust November 13, 2017
  ÕIGUSNÕU
 • ÕIGUSNÕU JÄRELMAKS November 1, 2017
  sooviavaldus-est-oigusnou-A65-bleed-5mm
  ÕIGUSNÕU
 • Õnneli Matt, Katrin Orav, Liisa Oviir, Viktor Turkin, Riigikohus – elatisesüsteem vajab muutmist October 31, 2017
  Liisa Oviir vastab justkui Katrin Orava kriitikale elatisesüsteemi kohta, kuid… Kuna kell 9:15 minul enam artiklit kommenteerida ei õnnestu, siis lisan seisukoha siia: Olen täiesti nõus Viktor Turkini kommentaariga artikli https://arvamus.postimees.ee/4293233/liisa-oviiri-vastus-katrin-oravale-elatise-tasumise-susteem-tuleb-muuta-lastekeskseks#comments all: “Sellele seisukohale, et 1/2 alampalgast pole elatise minimaalmäärana enam sobiv, ületab tunduvalt lapse tavavajadused ning võib mitme lapse puhul olla lahuselavale vanemale asjatult […]
  ÕIGUSNÕU
 • Karistusseadustiku muutmine naistevastase vägivalla osas October 18, 2017
  Vastu võetud 14.06.2017 § 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 81 lõike 7 punkti 3 täiendatakse enne lauseosa „seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo korral” lauseosaga „tahtevastase abielu, naise suguelundite sandistava moonutamise, raseduse ebaseadusliku katkestamise ning”; 2) paragrahvi 86 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks; 3) seadustiku 9. peatüki 2. jao 1. jaotist täiendatakse §-ga 1181 järgmises […]
  ÕIGUSNÕU
 • Juristi abi praktikant Annemarie tugiisiku koolitusest October 3, 2017
  Praktika käigus ja juhendaja suunamisel sattusin tugiisikute infopäevale. Nimelt oli see sissejuhatus tulevasele koolitusele, kus on võimalik õppida tugiisikuks. Suurem osa osalejatest olid juba kindla sooviga saada tugiisikuks, kuid oli ka neid, kes tulid kohale huvilisena. Mina ise olin ka pigem üks huvilistest, kuid see andis palju mõtteainet, et minust võiks saada üks tugiisikutest. Infopäev […]
  ÕIGUSNÕU