RSS ÕIGUSNÕU UUDISED & ARTIKLID

 • Head ÕIGUSNÕU sõbrad December 29, 2017
  Advertisements
  ÕIGUSNÕU
 • Untitled December 14, 2017
  ÕIGUSNÕU
 • Soovime Teile toredat ja rahulikku jõuluootust ning advendiaega! December 11, 2017
  Soovime Teile toredat ja rahulikku jõuluootust ning advendiaega!
  ÕIGUSNÕU
 • Pilvebüroo nädala ettevõtja November 28, 2017
  #NädalaEttevõtja “Selle nädala Ettevõtja on Õnneli Matt 🙂 Kommentaarides saad Õnneli käest otse ka lisaküsimusi küsida! ;)” Kolm põnevat fakti Sinu kohta? Olen kaitseliitlane (vabatahtlik personalipealik) ja abipolitseinik. Juristi ratsionaalsele mõtlemisele lisaks meeldib mulle ka semiootika (ehk märkide keel) ja müütiline mõtlemine. Mul on kõige haruldasem veregrupp. Kuidas sai Sinust ettevõtja? Ma arvan, et ettevõtjaks […]
  ÕIGUSNÕU
 • Osalesime õigusbürooga lapse heaolu käsitleval mitmedimensioonilisel koolitusel November 23, 2017
  “Kati Valma, Tallinna Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja Kristjan Kask, Tallinna Ülikooli üldpsühholoogia dotsent MTÜ Lastekaitse Liit alustas 2016. aastal koostööd kaheksa erineva riigiga rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames. MAPChiPP (Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) on suunatud valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti eesmärgiks on eri valdkondade, […]
  ÕIGUSNÕU
 • Laps ja õigus – koostöös lapse heaks November 23, 2017
   
  ÕIGUSNÕU
 • Annemarie jagab ÕIGUSNÕU praktikakogemust November 13, 2017
  ÕIGUSNÕU
 • ÕIGUSNÕU JÄRELMAKS November 1, 2017
  sooviavaldus-est-oigusnou-A65-bleed-5mm
  ÕIGUSNÕU
 • Õnneli Matt, Katrin Orav, Liisa Oviir, Viktor Turkin, Riigikohus – elatisesüsteem vajab muutmist October 31, 2017
  Liisa Oviir vastab justkui Katrin Orava kriitikale elatisesüsteemi kohta, kuid… Kuna kell 9:15 minul enam artiklit kommenteerida ei õnnestu, siis lisan seisukoha siia: Olen täiesti nõus Viktor Turkini kommentaariga artikli https://arvamus.postimees.ee/4293233/liisa-oviiri-vastus-katrin-oravale-elatise-tasumise-susteem-tuleb-muuta-lastekeskseks#comments all: “Sellele seisukohale, et 1/2 alampalgast pole elatise minimaalmäärana enam sobiv, ületab tunduvalt lapse tavavajadused ning võib mitme lapse puhul olla lahuselavale vanemale asjatult […]
  ÕIGUSNÕU
 • Karistusseadustiku muutmine naistevastase vägivalla osas October 18, 2017
  Vastu võetud 14.06.2017 § 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 81 lõike 7 punkti 3 täiendatakse enne lauseosa „seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo korral” lauseosaga „tahtevastase abielu, naise suguelundite sandistava moonutamise, raseduse ebaseadusliku katkestamise ning”; 2) paragrahvi 86 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks; 3) seadustiku 9. peatüki 2. jao 1. jaotist täiendatakse §-ga 1181 järgmises […]
  ÕIGUSNÕU
 • Meie jurist Õnneli Matt October 7, 2017
  Curriculum Vitae ÕNNELI MATT 30.04.1988 2 last Tallinn, Maardu, 555 893 44 onnelimatt1@gmail.com HARIDUSKÄIK Õigusteaduse magister 2010 – 2012 Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia – õigusteaduse magistrikraad, lisaeriala: psühholoogia ja menetlusõigus “Lapse huvide parim kaitse” juh PhD Ilmar Selge (suurepärane) 2007 – 2010 Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut / Tallinn Law School- bakalaureusekraad – eriala: õigusteadus “Abikaasade varasuhted […]
  ÕIGUSNÕU
 • Juristi abi praktikant Annemarie tugiisiku koolitusest October 3, 2017
  Praktika käigus ja juhendaja suunamisel sattusin tugiisikute infopäevale. Nimelt oli see sissejuhatus tulevasele koolitusele, kus on võimalik õppida tugiisikuks. Suurem osa osalejatest olid juba kindla sooviga saada tugiisikuks, kuid oli ka neid, kes tulid kohale huvilisena. Mina ise olin ka pigem üks huvilistest, kuid see andis palju mõtteainet, et minust võiks saada üks tugiisikutest. Infopäev […]
  ÕIGUSNÕU
 • TASUTA ÕIGUSNÕUSTAMISE päeval meie usinad töömesilased September 20, 2017
  Kõik ei mahtunud pildile. Täna kliendid kiitsid hea ettevõtmise eest ja tänasid linna, kuid tegelikult on tegemist meie oma algatuse ja finantseeringuga vabast tahtest 😉 Järgmine kuu jälle.
  ÕIGUSNÕU
 • “Mina olen enda oma” September 6, 2017
  Lastekaitse Liit ja Justiitsministeerium esitlevad täna raamatut lastele, lastevanematele, õpetajatele ja teistele lastega tegelevatele spetsialistidele laste vaimsest ja füüsilisest väärkohtlemisest. Raamat ja kaasnev juhendmaterjal täiskasvanule on tasuta saadaval Lastekaitse Liidus eesti või vene keeles ja vaadatav – kuulatav ka veebis. Loe Juhani Püttsepa “Mina olen enda oma” koos lapsega – see on hea viis ühiseks […]
  ÕIGUSNÕU
 • Tasuta ÕIGUSNÕU konsultatsioonid August 11, 2017
  ÕIGUSNÕU on tulnud ideele, kuidas juriidilist abi vajavaid inimesi aidata, et nad leiaks tee professionaalsete teenusteni ja saaks seejuures oma probleemile lahenduse. Alates augustist korraldame iga kuu 3-ndal kolmapäeval tasuta teabepäeva, kus kõik uued kliendid saavad tulla endale vajalike küsimuste/probleemidega meie vastuvõtule. Üheskoos proovime leida neile võimalikult kiired lahendused, vajadusel saame jätkata koostööd. Tasuta konsultatsiooni […]
  ÕIGUSNÕU
 • Uued meetmed naistevastase vägivalla ennetamiseks July 4, 2017
  Riigi Teatajas avaldati karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, jõustub 6.07.2017. a. Seaduse muudatused on peamiselt seotud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonist tulenevate nõuetega, mille eesmärgiks on kaotada naiste, sealhulgas alla 18-aastaste tütarlaste vastu suunatud vägivald, luues õiguslikest ja poliitilistest meetmetest koosneva laiaulatusliku raamistiku, eesmärgiga ennetada naistevastast […]
  ÕIGUSNÕU
 • Uutele klientidele 50-eurone kinkekaart June 22, 2017
  https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLawConsult.ee%2Fposts%2F832130740267246&width=500
  ÕIGUSNÕU