ÕIGUSNÕU Õigusbüroo aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmepoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu, läbirääkimiste vahendust, lepitust). Oleme spetsialiseerunud peamiselt perekonnaõigusele (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Pakume õigusabi ja esindamist kohtus ja kohtuväliselt nii tsiviil-, kriminaal-, kui ka haldusasjades. Koostöös partner MTÜ-ga ARVAMUS viime läbi perelepitust ja lepitust (läbirääkimiste kohtuvälist vahendamist, lepitamist). Lisaks õigusalastele teenustele saame pidada Teie raamatupidamist ja anda raamatupidamisalast nõu toetudes tugevale juriidilisele põhjale ja esindamisele. Kuulume justiitsministeeriumi lähisuhte vägivalla vastasesse võrgustikku ning Juristide Liitu. Kuid, kui Teil pole täna juriidilist probleemi, siis meie blogi võite ikka jälgida, et asjadest teadlik olla ning vajadusel ka meie poole abi ja nõu saamiseks pöörduda.