Töötame tunnihinnaga 135 eur/h eesti, inglise ja vene keeles. Pakume õigusalaseid konsultatsioone, õigusnõustamist, dokumentide ja lepingute koostamist, kohtusse hagide, avalduste ja seisukohtade koostamist, esindamist kohtus ja mujal ning notarite ja kohtutäiturite jms teenuste vahendust.

Täiendavalt pakume raamatupidamisteenuseid ja raamatupidamisalast nõustamist hinnaga vastavalt konkreetse ettevõtte vajadusetele.

ÕIGUSNÕU partner ARVAMUS MTÜ viib läbi perelepitust vanemate vaheliste suhete vahendamiseks ja kohtuväliste lahenduste ja kompromisside leidmiseks laste huvides. Perelepitust võivad läbida ka näiteks pärijad, sugulased jms kokkulepete saavutamiseks läbirääkimiste vahendust ja/või lepitust vajavad inimesed. Lepitus on tunnihinnaga 70 eur/h.